0

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

 

 

 

FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

PAZARLAMA AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli müşterimiz, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Flo” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

(A)   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Flo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile Flo tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere daha iyi hizmet vermek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve bu doğrultuda sizlere daha iyi hizmet sağlamak için müşteri anketleri yapılması/yaptırılması ve size geri bildirim yapılması amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

(B)    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Flo tarafından bu bilgilendirmenin (A) başlığı altındaki amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize/danışmanlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

(C)    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; fiziki ortamda mağazalarımızdan, kiosklardan, çağrı merkezimizden internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız, etkinlik faaliyetleri kapsamında Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’ye ait kurulan etkinlik/tanıtım standları kanallarıyla, açık rızanızın elde edilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(D)   KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.flo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.instreet.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.butigo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adreslerinden ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.